Yerel Sözlük

KÖYÜMÜZÜN KULLANDIĞI YÖRESEL SÖZCÜKLER

1-Üzerinde şapka olan harfler uzatılarak okunacak…
2-Yaptığım araştırmalar neticesinde bazı dilbilimciler genizden gelen “n” sesinin yerine “ñ” harfinin kullanılabileceğini söylemiş. Bu yüzden bende o harfi kullandım.

-A-

Aba= abla
Acamı= acemi

Aççık= azıcık

Ahar= çeşme yalağı, kurnadan akan suyun biriktiği bölme

Alık= heybenin altına konarak eşeğin sırtının yara olmasını engelleyen minder

Anatar= anahtar

Annaç= bir şeyin karşısı

Annat (ananat)=tarladaki ekini kaldırarak traktör kasası v.b yere koymaya yarayan alet

Apak= bembeyaz

Aparduman= apartman

Aparlo= hoparlör

Apdas=abdest

Âşam= akşam

Azat= büyük meşe ağacı

-B-

Bant= kaset

Buba, buva= baba
Babıç = ayakkabı

Baca= 1.dumanın çıktığı yer. 2.evin iç duvarında bulunan içine malzeme konulan kovuk

Bâça= bahçe

Badılcan= patlıcan

Bazar= Pazar

Bazlama= özel mayayla yapılan kalınca ekmek
Bereñârı = üstünkörü

Bızâ= buzağı, inek yavrusu

Bocuk= gocuk, mont
Boduç = küçük testi

Bostan= 1.kavun-karpuz ekilen tarla bahçe v.b yer. 2.bir tür kavun

Böyün, bön= bugün

Buydey=buğday

Büber= biber

Bükme= ıspanak v.b şeylerden hazırlanan iç malzemesiyle yapılan D harfi şeklinde börek

Büvelek= ineklerin sırtına konarak onları koşturan bir tür sinek

-C-

Cavır= gâvur

Cığara= sigara

Cırmak= kedinin tırnağıyla deride açtığı çizgiler

Cibik= köşe

Ciñgen= çingene

Cücük= soğan filizi

-Ç-

Çekat= ceket

Çente= çanta

Çümen= çimen

Çipirik= çok küçük ip parçası

Çırpı= yakılmak üzere kesilen kurumuş dal parçaları

Çılbak= çıplak

Çıtlık= iğde ağacından yapılan ve küçük hayvanlara takılan süs eşyası
Çokaşmak = toplanmak

Çöñür= çöğür, kalın ve büyük diken

Çörtlek= dambaş kenarında bulunan ve dambaşta biriken her türlü suyun aktığı oluk

Çul= genellikle keçi kılından yapılan ve odaya serilen kilim benzeri ev eşyası

-D-

Dam= evlerin altında bulunan ve hayvanların yaşadığı odacık

Dambaş= avlunun ve damların üzerinin toprakla kapanmasıyla yapılan büyük balkon

Darı= mısır

Daylak= belden aşağısı çıplak kişi

Demin= az önce

Destire= testere

Deymen= değirmen

Dêze= teyze
Dığan= tava

Dırmık= tırmık, biçilen veya dökülen ekinleri toplamakta kullanılan dişli alet

Dirgen= savurarak sapı samandan ayırmaya yarayan alet
Diñelmek= ayakta dikilmek
Diñgildemek= ayakta hafif hafif sallanmak

Döveç= elbise yıkarken elbiseye vurulan tahtadan yapılmış alet

Dübek= dibek, oyularak içinde tahıl dövülen büyük taş

-E-

Ebânım= ebe hanım

Ebe= babaanne, anneanne (doğum yaptıran kadın anlamı da var)

Elekdirek= elektrik
Eñgü= işte o

Eñseri= büyük çivi

Esger=asker

Esvap= elbise, giyim eşyası

Êşi= ekşi

Evsâbı= ev sahibi

-F-

Farda= bir tür dokuma

Foter= fötr şapka

Fışgı= çer-çöp, hayvan gübresi

-G-

Gabir= kabir

Gabirnet= kötü kalpli kişi

Gale gale= sincap

Gallañgoz= salyangoz

Gâri= artık, bundan böyle

Gânı= kağnı

Garadaban= kullanılmayan veya az kullanılan eşyaların saklandığı çatı katı

Garpız= karpuz

Gaşşâ= kaşağı, hayvan tarağı

Gaşşak= kuzu beslenen küçük ağıl

Gavara= gürültü

Gâve= kahve, kahvehane

Gavın= kavun

Gayış= kemer

Gecenez= pulluk üzerindeki çamurları temizlemeye yarayan alet

Geme= fare

Geleba= yenge

Gereñlik= su geçirmeyen, kızıl renkli bir toprak olan geren toprağın çıkarıldığı yer
Gidişme= kaşınma

Gıymatlı= kıymetli, değerli
Gıynaşmak= kıpırdamak
Gıynaşık= yaramaz

Goramık= yabani böğürtlen
Gov= dedi-kodu

Gök= 1.gökyüzü 2.olgunlaşmamış, ermemiş 3.yeşil-mavi karışımı

Gök keler= yeşil renkli zehirli iri bir kertenkele

Göcen= tavşan yavrusu

Göynek= gömlek

Gövencir= güvercin

Gümlü= topraktan yapılan, boduca benzeyen ancak boduçtan daha büyük ev eşyası

Güldöndü= ayçiçeği

Güvey= damat

-H-

Hakget= hakikaten, gerçekten
Hañgırda = nerde
Hañgısı = hangisi
Hanay= en yüksekte bulunan yer

Haranı= tencere

Hataş= ateş

Helâ= tuvalet

Hoturaf= fotoğraf

Huncâz= şu kadarcık

Hunu= 1.şunu 2.huni

-I-

Ibırık= ibrik

Iscak = sıcak
Isgıran = hamur kesmeye yarayan el aleti

-İ-

İlan = yılan

İlâna= lahana

İliyen= leğen

İrkmek= biriktirmek

-L-

Löküs= lüks lambası

-K-

Kayıt= kâğıt

Keleter= büyük sepet

Kepici= at arabasıyla köyleri dolaşarak boncuk, süs eşyası v.b şeyler satan kişi

Kımsır, kısmır= cimri

Kırklık= koyunyününü kırkmaya yarayan büyük makas

Kısdırgaç= arkasında kıskacı olan kahverengi bir tür böcek

Kipirik= kirpik

Kirelik= banyo

Kirkit= çul dokunurken elle vurarak ipleri sıkıştırmaya yarayan küçük ahşap alet

Kirman= koyunyününü bükerek ip elde etmeye yarayan alet

Körpü= köprü

Köv= köy

Kumpür= patates

Küşdüre= ağacın bozuk yerlerini düzeltmekte kullanılan marangoz aleti, rende

-M-

Mafat= vefat, ölüm

Mancar= pancar

Mâsus = bilerek

Mettüp= mektup
Mêlem = merhem, krem

Misir= hindi

Motur= traktör

-N-

Nacak= odun kesmeye yarayan ağaç saplı keskin demir alet

Nôt= nohut

-O-

Oku= davetiye

-Ö-

Örtmen= öğretmen

Össêt= o anda, hemen
Övendire = öküzleri kontrol etmekte kullanılan ucu çivili uzun ağaçtan sopa

Öteberi= malzeme, yiyecek maddesi

-P-

Pañga= banka

Pardı= dambaşın kenar kısımları

Pesdil= ermiş eriklerin kaynatılıp kurutulmasıyla yapılan ekşili yiyecek maddesi
Peşgir = havlu

Piskevit= bisküvi

Pinti= cimri, eli sıkı

Piynar= kısa boylu, kokulu bir tür ağaç
Pontur = pantolon

Pürçük= pırasanın taze yaprakları

-S-

Sabın= sabun

Sân (sahan)= tabak

Sandâle= sandalye
Sarmısak = sarımsak
Seyitmek = koşmak
Sındı = makas

Sıvra= sofra

Siñmek= saklanmak

Sovan= soğan
Somsak = yumruk

Susa= şose veya asfalt yol

-Ş-

Şakşak (biçer) = traktörün arkasına bağlanarak ekin biçilen alet

Şâkül= çekül, inşaatta örülen duvarın denkliğini gösteren alet
Şavk = ışık

Şavkarmak= aydınlanmak

Şipit= hafif kalın yapılan bir tür ekmek

-T-

Târa= ağaç dallarını yelemekte kullanılan bir yanı keskin demir alet

Temire(y)= genelde kolda ve yüzde çıkan bir tür cilt hastalığı

Teperotu= havuç

Terlik= namaz takkesi
Tiñsirmek = hapşırmak

Tevtar= defter

Toku, tokaç= dibekte döverek buğdayın kabuğunu ayırmakta kullanılan tokmak

Tomburlak= yuvarlak

Tülütombak = çok tüylü

-U-

Ursat= ruhsat

-Ü-

Ünnemek = çağırmak

Üsger= skarpin ayakkabı

Üzerlik= kurusu yakıldığında güzel koku yayan bir bitki türü

-V-

Velesbit= bisiklet

-Y-

Yâlık= mendil

Yavıklı= yavuklu, sevgili

Yaygı= çul dokunan ağaçtan yapılmış düzenek

Yazma= başörtü
Yeñgattan = yeniden

Yiribik= ibibik kuşu

Yüklük= yatak yorgan v.b şeylerin konulduğu odanın bir bölümü

-Z-

Zağar= avcıların tavşan kovalamakta kullandığı küçük kahverengi bir köpek türü
Zâyire = arpa, buğday gibi tahıllar

Zencir= zincir
Zere = zira
Zıñgıldamak= titremek

Zoba= soba

Zopa= sopa

gaziantep escortpaykasahd pornogaziantep escort bayangaziantep escort

Canl Bahis Siteleri

Deneme Bonusu

Sperbahis

Canl bahis

Bahis Mobil deme

Bahis Mobil deme

Bahis Mobil deme

Gvenilir Bahis Siteleri

Deneme Bonusu

Betvole

Bedava bonus

Redobet

Gvenilir Bahis Siteleri

Bets10 Giri

istanbul bayan escort

istanbul escort bayan